shadow

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก จังหวัดบึงกาฬ 18-19 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 18-19 ก.ย 2555 ศูนย์เทคโนโลยีื่ทางทันตกรรมขั้นสูงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ?จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก?โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ ?และในเวลาช่วงเช้า 8.00 น.-10.00 น. คณะศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูงได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบึงกาฬ และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ และในวันเดียวกันช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. ได้จัดกิจกรรมในหอประชุม The one Convention Hall ได้มีกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลและบริการตรวจสุขภาพฟันกับผู้ที่เข้าร่วมงานฟรี

Adtec ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์โรงเรียนบึงกาฬ
ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ ร.ร บึงกาฬ
ลงทะเบียนช่วงเช้า
ลงทะเบียนช่วงเช้า ณ.หอประชุม
ลงทะเบียนช่วงบ่าย
ลงทะเบียนช่วงบ่าย

 

นักเรียนในจังหวัดบึงกาฬให้ความสนใจรากฟันเทียม
นักเรียนในจังหวัดบึงกาฬ
บรรยากาศภายในหอประชุม
บรรยากาศภายในหอประชุม
ทันตแพทย์กำลังให้บริการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันผู้เข้าร่วมโครงการ
ทันตแพทย์กำลังให้บริการ

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมของชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หาญณรงค์  พิทยะ มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงาน
ทันตแพทย์หาญณรงค์ พิทยะ
คุณรัตนา วรปัสสุ ให้ความรู้เรื่องรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
คุณรัตนา วรปัสสุ

 

 

 

 

 

 

 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ประเพณีพื้นบ้านจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมภายในงาน
 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการ

 

 

 

คณะผู้บริหารเดินเยี่ยมชมงาน
คณะผู้บริหารเดินเยี่ยมชมงาน

 

 

 

ทันตแพทย์คอยบริการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันอยู่บริเวณงาน
ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟัน
คุณ ชื่นกมล ยิ่งยม สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากในครั้งนี้
คุณ ชื่นกมล ยิ่งยม สัมภาษณ์

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปร่วมกับเด็กอนุบาลโรงเรียนบึงกาฬ
ถ่ายรูปร่วมกับเด็กอนุบาลโรงเรียน
นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก
นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานกิจกรรม
นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดงาน
ถ่ายภาพร่วมก
ทันตแพทย์ถ่ายรูปร่วมกัน
ทันตแพทย์ถ่ายรูปร่วมกัน
วันสุดท้ายของงานกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากถ่ายภาพร่วมกัน
วันสุดท้ายของงาน