shadow

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2563 โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2563 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 700 ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันบดเคี้ยวแต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม (ฟันกราม)
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ : จังหวัด เชียงราย
รพ.แพร่ : จังหวัด แพร่
รพ.น่าน : จังหวัด นาน
รพ.แม่วงก์ : จังหวัด นครสวรรค์
รพ.ค่ายจิรประวัติ : จังหวัด นครสวรรค์
รพ.พิจิตร : จังหวัด พิจิตร
รพ.สันป่าตอง : จังหวัด เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์ : จังหวัด นครราชสีมา
รพ.สิรินธร ขอนแก่น : จังหวัด ขอนแก่น
คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น : จังหวัด ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ : จังหวัด อุบลราชธานี
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี : จังหวัด อุบลราชธานี
รพ. ยโสธร : จังหวัด ยโสธร
รพ.มุกดาหาร : จังหวัด มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์ : จังหวัด สุรินทร์
รพ.อำนาจเจริญ : จังหวัด อำนาจเจริญ
รพ.ศรีสะเกษ : จังหวัด ศรีสะเกษ
รพ.โนนคูณ : จังหวัด ศรีสะเกษ
รพ.นครพนม : จังหวัด นครพนม

ภาคตะวันออก
รพ.ระยอง : จังหวัด ระยอง
รพ.ชลบุรี : จังหวัด ชลบุรี

ภาคใต้
รพ.หาดใหญ่ : จังหวัด สงขลา
รพ.สงขลา : จังหวัด สงขลา
รพ.สตูล : จังหวัด สตูล
รพ.ตรัง : จังหวัด ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า : จังหวัด พังงา
รพ.พังงา : จังหวัด พังงา
รพ.สุราษฎร์ธานี : จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รพ.ยะลา : จังหวัด ยะลา
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ : จังหวัดนราธิวาส

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา : จังหวัด กรุงเทพ
มูลนธิทันตนวัตกรรม : จังหวัด กรุงเทพ
ร.พ.สงฆ์ : จังหวัด กรุงเทพ
รพ.ตำรวจ : จังหวัด กรุงเทพ
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) : จังหวัด สมุทรสาคร
คลินิกทันตกรรมแอดเทค : จังหวัด ปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
02-564-6960-1
email : info@adtec.or.th
line ID: adtec-clinic